Frivilligt samarbejde

Fra Danernes tid, har vi brugt fester til at samles og dyrke frivilligt samarbejde. En god fest kræver at alle hjælpes ad, der skal høstes, brygges øl, bygges boder og telte, pladsen skal pyntes, kager skal bages, og musik skal der også til. Det er i virkeligheden selve samarbejdet, der er kernen i festen, og det er samarbejdet Danmark Dejligst Festival fejrer. Dette samarbejde har været livsnødvendigt, før vi fik stat og kommuner til at passe på os, og vi mener stadig, at det frivillige samarbejde er en meget vigtig del af vores liv og kultur i Danmark. Alle har brug for gode naboskaber, og dem får man ved at hjælpe hinanden.

Festerne er døet ud mange steder, eller er blevet rykket til storbyerne, hvor festerne bliver holdt af professionelle, og danerne er blevet kunder, der køber en billet. Danmark Dejligst Festival vil bringe de gamle egnsfester til live, sætte musikken fri, og få de små byer tilbage på landkortet.

Samarbejde på tværs af landet

Danmark Dejligst Festival er et samarbejde mellem små byer, der vil holde en fest sammen, og et fælles kontor, der tager sig af vidensdeling, scene, lyd, lys, hovednavne, risiko og investering, crew, sponsorer, hjemmeside, pr og fællesindkøb.

Festivalen har en tovholdergruppe med repræsentanter fra hver by, der støtter hinanden, og hjælper med erfaringer til vores drejebog, så byerne får så gode fester som muligt, og kan drage nytte af hinandens knowhow og erfaringer. Gode ideer og kontakter bliver spredt, og dyre fejl undgås.

Lokalt har hver by en tovholder og en festgruppe, som vi hjælper med at caste til, så folk med forskellige kompetencer og netværk fra hele egnen inddrages.

Danmark Dejligst Festival har forskellige elementer, som sætter hele egnen i spil, f.eks kagekonkurrence, bandnight på kroen og skolekorets åbningssang.

Hjertevarme og fællesskab

Med en fordeling af overskuddet fra festen, der kommer hele egnen til gavn, og værktøjer, der gør det let at samle alle gode kræfter, kan en egn nemt komme i gang med at arbejde sammen om festen. Vi skruer opgaverne sammen, så de er lette at gå til, opgaverne er overskuelige, og uden økonomisk risiko.

Derfor bliver festerne fantastiske, med masser af hjertevarme og fællesskab. Festerne er gratis, alle egnens foreninger og ildsjæle inviteres til at byde ind, og der er masser af mulighed for at sætte lokalt præg på løjerne.

Livsglæde til egnen

Når festen er afholdt, er helt nye relationer skabt, folk har hjulpet hinanden med et stort projekt, og der er kommet en stærk følelse af at være lykkedes med at bygge noget sammen, som rigtig mange har nydt og fundet glæde ved. Egnen har fået livsglæde, en dag hvor alle var med og morede sig sammen, og et lokalt netværk, der kan gå sammen om at bygge stort som småt, fuld af selvtillid og knowhow.

101 er drømmen

Vi drømmer om at blive 101 byer, der arbejder sammen, så stort et samarbejde vil give Danmark en ny guldalder af optimisme, gør det selv ånd og vidensdeling, og så tror vi også, at festivalen vil skabe genklang i hele verden, og drage turister til Danmarks små byer.

Danmark Dejligst Festival – fordi vi har hinanden

Danmark Dejligst Mascot Free Music Festivals